Logo

Vy a Vaše zdravie Sme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Detské oddelenie s novorodeneckými lôžkami

20 lôžok v špecializačnom odbore pediatria, 10 novorodeneckých postelí

Charakteristka a zameranie detského oddelenia:

Detské oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych a chronických ochorení detí vo veku 0-18 rokov. Člení sa na časť nemocničnú a ambulantnú.

Nemocničná časť poskytuje deťom:

Kvalifikovanú a diferencovanú zdravotnú starostlivosť vrátane liečby závažných ochorení akútneho a chronického charakteru spolu s rehabilitačnou starostlivosťou, pokiaľ ich stav nevyžaduje starostlivosť vyššieho typu.

Podľa veku hospitalizovaných detí sa delí na:

 • úsek novorodencov (novorodenecké postele)
 • úsek dojčiat, batoliat, väčších detí

K hospitalizovaným deťom je možný pobyt sprievodcu (podľa obsadenia oddelenia) nasledovne:

 • dojčiaca matka do 1 roku veku dieťaťa
 • sprievodca dieťaťa do 3 rokov jeho veku
 • sprievodca dieťaťa nad 3 roky veku dieťaťa – úhrady podľa platných predpisov

V ambulantnej časti detského oddelenia sú zriadené:

 • príjmová ambulancia detského oddelenia
 • ambulancia pre deti a dorast
 • kardiologická ambulancia pre deti
 • alergologická ambulancia pre deti

Novorodenecké oddelenie poskytuje:

 • odborný dohľad nad zdravotným stavom dieťaťa, liečbu prípadných ťažkostí spojených s novorodeneckým obdobím (žltačka, ohrozenie infekciou), v prípade potreby špecializované vyšetrenia v našej nemocnici alebo na vyšších pracoviskách
 • skríningové vyšetrenia: neurologické, metabolických chorôb, obličiek, bedrových kĺbikov a najnovšie už aj sluchu metódou evokovaných otoakustických emisií
 • rooming-in – dieťatko na izbe s matkou čo najskôr po pôrode, čo najmenej rušivých vplyvov na súkromie a pohodlie matky a dieťaťa
 • odborné poradenstvo a edukácia matiek – pred narodením dieťatka kurz pre budúce mamičky, po narodení dieťatka pomoc so starostlivosťou o bábätko - kojenie, prebaľovanie, kúpanie, ošetrovanie pupočníka
 • starostlivosť o duševnú pohodu matky a dieťaťa, priestor na budovanie ich vzájomného vzťahu

      Prajeme Vám príjemné prežitie prvých dní s Vašim novým členom rodiny. Tešíme sa na Vás.