Logo

Vy a Vaše zdravie Sme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Rýchly kontakt

038 / 762 41 11
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

NEMOCNICA Bánovce je všeobecná nemocnica – neštátne zdravotnícke zariadenie. Poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s rozlohou 462 km2 a s počtom približne 38.385 obyvateľov. 

Zariadenie poskytuje lôžkovú zdravotnú starostlivosť a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, čiastočne všeobecnú zdravotnú starostlivosť, starostlivosť v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách, pričom mimoriadne úspešná je nemocnica predovšetkým v oblasti poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti v chirurgických odboroch a gynekológii.

alt

Zdravie pre všetkých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby ste v našej nemocnici našli nielen vynikajúcich odborníkov a príjemné prostredie, ale aj najmodernejšiu zdravotnícku techniku.
alt

Bezpečný AGEL

Rovnako ako všetky ostatné zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL je aj levočská nemocnica zapojená do programu Bezpečný AGEL.
alt

Pracujte u nás

Ponúkame Vám zamestnanie na pracoviskách, ktoré disponujú najmodernejšou liečebno-diagnostickou technikou a skúsenými tímami.